ένας κόσμος σε κάθε καρέ

Αποτελούμε μια καλλιτεχνικά ανήσυχη ομάδα με σκοπό τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού εντός και εκτός συμβατικών πλαισίων, σύμφωνα πάντα με την αισθητική άποψη των πελατών μας.

Η φωτογραφία, από τη γέννηση της μέχρι και σήμερα, αποτελεί το πιο ισχυρό μέσο μετάδοσης πληροφορίας, αποτύπωσης αναμνήσεων, διέγερσης συναισθημάτων- και επειδή κάθε νέα εικόνα που δημιουργούμε διηγείται τη δική της ιστορία, το πάθος μας για αυτήν παραμένει αναλλοίωτο μέσα στο χρόνο ενώ συνάμα αναπτύσσεται αέναα με το ρεύμα των καιρών & της τεχνολογίας. Ειδικευόμαστε τόσο στη σταθερή & κινούμενη εικόνα όσο και στην επεξεργασία αυτών.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε την υλοποίηση της δικής σας ιδέας.